Brengt ZORGVRAAG en ZORGAANBOD bij elkaar

Voor ZorgProfessionals en ZorgInstellingen

MedicPlanner is een veilig online digitaal platform waarmee de planner van een ZorgInstelling het interne dienstrooster van een afdeling automatisch kan vullen. De diensten die men niet gevuld krijgt, worden zonder tussenkomst van een uitzendbureau aangeboden aan ZZP’ers en freelancers met een account bij MedicPlanner.
Medicplanner devices

Een digitale vernieuwing in de zorg

Hoe werkt het

Via het dashboard van MedicPlanner heeft de planner van de afdeling van een ZorgInstelling het juiste overzicht over de status van het dienstrooster. De ZorgProfessional kan via de app van MedicPlanner diensten accepteren en inplannen waar en wanneer dat uitkomt.
 1. 1
  ZorgInstellingen kunnen het interne dienstrooster van een afdeling automatisch vullen. Op basis van het profiel, competenties en beschikbaarheid van de vaste werknemers wordt het lege maandrooster vanzelf gevuld.
 2. 2
  Voor de diensten die men uiteindelijk niet gevuld krijgt kan de planner, via de MedicPlanner app, de vaste medewerkers benaderen om de resterende openstaande diensten alsnog te vullen.
 3. 3
  De diensten die niet met vaste medewerkers gevuld worden, kunnen door de planner via het digitale platform, zonder tussenkomst van een uitzendbureau, worden aangeboden aan de externe pool van MedicPlanner.

Transparant & Structuur

ZorgProfessionals

MedicPlanner zorgt voor de juiste match tussen de ZorgProfessionals en een beschikbare dienst, op basis van locatie, profiel en voorkeur. Maximaliseer jouw inkomsten en profiteer van jouw onafhankelijkheid.
 • Essentiële planning, documentatie, en overzichten in één app
 • Focus op het leveren van kwaliteit
 • Geen administratieve zorgen
 • Automatische facturering
Medicplanner mobile app

Overzicht & Kwaliteit

ZorgInstellingen

MedicPlanner levert de juiste online omgeving aan de planner van een afdeling. Dit voorkomt sluiting van een afdeling wegens tekort aan medisch personeel. Contracteer zelf on-demand, beschikbare en gekwalificeerde ZorgProfessionals.
 • Relevante statistieken, overzichten en administratie op één platform
 • Focus op het leveren van zorg
 • Geen arbeidsrechtelijke verplichtingen
 • Automatische planning
Medicplanner mobile app
 • Registreer online

  ZorgProfessionals en de ZorgInstellingen kunnen hun account activeren door hun profiel aan te maken en essentiële gegevens te registreren.
 • Alle diensten op één platform

  Een algoritme zorgt ervoor dat er een juiste match wordt gemaakt tussen een openstaande dienst van een afdeling en een beschikbare ZorgProfessional.
 • Zonder tussenpersoon aan de slag

  De Zorginstelling en de ZorgProfessional gaan alléén via het platform een werkovereenkomst aan op basis van wederzijdse profielen en acceptatie.

Online staffingtool

De ZorgInstelling kan van MedicPlanner gebruik maken op basis van een Licentie.

De ZorgProfessional kan als ZZP’er of freelancer werkzaam zijn via MedicPlanner op basis van een Lidmaatschap.

MedicPlanner heeft géén enkele invloed op het salaris dat jij direct met de planner van een afdeling afspreekt.

Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Pilot

MedicPlanner en het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht hebben vanaf het moment van ontwikkelen van het platform zeer nauw samengewerkt. ZorgProfessionals werkzaam op de afdeling intensive care (ICU) en spoedeisende hulp (SEH) hebben meegedacht aan, - en geadviseerd over de optimale aanpak van het huidige probleem in de zorg: het vullen van het dienstrooster door interne (vaste werknemers) en externe (ZZP'ers, gedetacheerden en uitzendkrachten) ZorgProfessionals. Zowel de planners/hoofd afdelingen en als de ZorgProfessionals die de diensten kunnen invullen hebben het systeem uitvoerig getest en geoptimaliseerd. Momenteel loopt er een pilot om de Beta-versie van MedicPlanner verder in de praktijk te testen.

Waarom MedicPlanner

Personeel inroosteren op 24-uurszorgafdelingen is complex, maar wanneer het personeel schaars is geeft het nog meer hoofdbrekens en veel extra werk. Het is een puzzel waarin altijd gaten vallen. Die gaten probeer ik te vullen door eigen medewerkers te vragen om extra diensten te werken. Waar dat niet lukt, moet ik ongeveer twee weken van tevoren ZZP’ers en uitzendkrachten gaan zoeken. Dat verloopt via diverse bureaus, het is omslachtig, en de uitkomst is onzeker. Van de oproepkrachten die beschikbaar zijn, heb ik bovendien niet altijd direct een betrouwbaar beeld van hun achtergrond en competenties. Kortom, ik ben er wekelijks vele uren aan kwijt.

Otto van Haren

Otto van Haren

Hoofd afdeling IC, Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ)