Voorwaarden

ZorgProfessionals & ZorgInstellingen

Gebruikersvoorwaarden

ZorgProfessionals

De juridische overeenkomst tussen jou en MedicPlanner is van toepassing op het gebruik van het platform, de diensten, app en website. Het is van belang dat jij de volgende voorwaarden leest en begrijpt.


Naar pagina

Algemene Voorwaarden

ZorgInstellingen

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tot verlening van een gebruiksrecht op het door MedicPlanner ontwikkelde online platform en verder op alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen van MedicPlanner. Deze worden vanzelfsprekend toegezonden gedurende het proces van partnership concretisering.