Flow

Schaalbaar plannigsprotocol, toepasbaar in de gehele GezondheidsZorg

Met MedicPlanner genereren wij een efficiëntieslag, door integratie van alle essentiële, vereiste features en voorwaarden voor een optimale roosterplanning in één.

Gestroomlijnde flow: simpel en breed toepasbaar

Ons planningsprotocol

Men kan op één platform, automatisch de interne planning van het dienstrooster vullen, en on-demand, beschikbare en gekwalificeerde ZorgProfessionals contacteren voor een lege dienst.

Hoe werkt het

Een digitale vernieuwing in de zorg

Via het dashboard van MedicPlanner heeft de planner het juiste overzicht over de status van het dienstrooster. De ZorgProfessional kan via de app van MedicPlanner diensten accepteren en inplannen waar en wanneer dat uitkomt.


Toepasbaar in de gehele GezondheidsZorg
 1. 1

  INTERN

  ZorgInstellingen kunnen het interne dienstrooster van een afdeling automatisch vullen. Op basis van het profiel, competenties en beschikbaarheid van de vaste werknemers wordt het te vullen maandrooster vanzelf gevuld

 2. 2

  KETEN

  Voor de lege diensten die men nog niet gevuld krijgt, kan de planner, via het regionale samenwerkingsverband, competente ZorgProfessionals benaderen om de resterende openstaande diensten alsnog te vullen.

 3. 3

  EXTERN

  De diensten die uiteindelijk niet gevuld worden, kunnen door de planner via het digitale platform, zonder tussenkomst van een uitzendbureau, worden aangeboden aan de externe pool (PNIL) van MedicPlanner.

Voor ZorgProfessionals Door ZorgProfessionals

Digitalisering van de roosterplanning

MedicPlanner genereert een efficiëntieslag, door het planningsproces te digitaliseren, met als primaire doel: een oplossing te bieden voor het inefficiënte én zeer kostbare proces van personeelsplanning in de gezondheidszorg. Wij integreren alle essentiële, vereiste features en voorwaarden voor een optimale planning in één.

Footer flow