ZorgVraag

ZorgAfdelingen, ZorgInstellingen, en ZorgKetens

De 24-uurs zorgafdelingen, acute zorgafdelingen, operatie complex (OK), verpleegafdelingen, diagnostische afdelingen, en poliklinieken.

ZorgVraag

Op zoek naar ZorgProfessionals

ZorgAfdelingen, ZorgInstellingen, ZorgKetens in de gehele GezondheidsZorg in Nederland kunnen gebruik maken van al onze speciale oplossingen (intern, keten en extern) in de roosterplanning.

ZorgVraag

Registratie, planning, en administratie

Tool die de gehele ZorgSector kan veranderen

MedicPlanner heeft het gehele planningsproces (essentiële, vereiste features en voorwaarden) geïntegreerd in één, is zeer simpel in het gebruik, en levert een kostenbesparing op. En niet een geheel onbelangrijk detail, te weten: MedicPlanner is ontwikkeld door ZorgProfessionals voor ZorgProfessionals.

Unieke, en onderscheidende kenmerken

De voordelen op een rijtje

Met MedicPlanner Zonder MedicPlanner

PROFIEL

Creëer het profiel van jouw ZorgAfdeling om optimaal te matchen met ZorgProfessionals

Ja Nee

DAGDELEN

Definieer zelf de verschillende dagdelen per dag (tijden, afkortingen, posities en herhalingen)

Ja Nee

AUTOMATISCH PLANNEN

Genereer automatisch het dienstrooster op basis van profiel, beschikbaarheid en regelgeving

Ja Nee

PUBLICEREN

Bepaal zelf de criteria en tijdstippen die moeten worden gehanteerd in het publiceren van het rooster

Ja Nee

NOTIFICATIES

Activeert notificaties naar ZorgProfessionals aangaande essentiële informatie en communicatie

Ja Nee

REGELGEVING

Werkt conform de CAO (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, GGZ Nederland)

Ja Nee

REGIE

Garandeert volledige regie over het vullen van lege diensten en keuzevrijheid voor de ZorgProfessionals

Ja Nee

CENTRALISATIE

Integreert alle essentiële, vereiste features en voorwaarden voor een optimale planning in één

Ja Nee

LEGE DIENSTEN

Bepaal zelf welke medewerkers uitgenodigd worden via notificaties

Ja Nee

DASHBOARD

Levert een intuïtief dashboard voor de bezetting, planning, administratie en statistieken

Ja Nee

RAPPORTAGE

Krijg inzicht in de effectiviteit, en bezetting per ZorgProfessional, en per ZorgAfdeling

Ja Nee

MEDEWERKERS

Beheer informatie over jouw medewerkers op één plek ter ondersteuning van de optimale planning

Ja Nee

FLEXPOOL

Creëer jouw eigen flexpool van favoriete ZorgProfessionals (intern, keten, extern)

Ja Nee

REGIONALISERING

Maak gezamenlijke ketenafspraken voor optimale digitalisering van planningsprocessen

Ja Nee

KOSTENSPAREND

Resulteert in een afname van loonkosten en toename van kwaliteit

Ja Nee

VEILIGHEID

Voldoet aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en wordt periodiek getest

Ja Nee

Nog meer redenen

MedicPlanner in de praktijk te gebruiken

MedicPlanner functioneert niet als intercedent, uitzendbureau of payrolling kantoor. De ZorgAfdeling, ZorgInstelling, en/of ZorgKeten kan van MedicPlanner gebruik maken op basis van een Licentie. MedicPlanner heeft géén enkele invloed op het salaris (conform arbeidsovereenkomst) van de vaste werknemers. MedicPlanner heeft géén enkele invloed op het salaris (conform overeenkomst van opdracht) van de PNIL. Daarnaast heeft MedicPlanner geen enkele invloed op de regionale afspraken die er onderling in de ZorgKetens worden afgesproken.

FZV