Home Over ons

Over MedicPlanner

Over ons

MedicPlanner streeft naar een professionele en veilige omgeving, met hoge kwaliteit. Betrouwbaarheid is hierbij een belangrijke factor. MedicPlanner wenst een goed beveiligde omgeving te bieden die voldoet aan de hoogste standaarden. Hier kunnen ZorgProfessionals en ZorgInstellingen op rekenen. Ter waarborging voldoet MedicPlanner aan de eisen en regelgeving die hoort bij de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Personeelskrapte in de zorg is een persisterend probleem: afdelingen worden gesloten, electieve operaties worden uitgesteld, wachtlijsten lopen op.

Het huidige inefficiënte, niet transparante, tijdrovende en niet succesvolle proces van het vullen van het dienstrooster op de afdelingen veroorzaakt jaarlijks significant extra kosten voor ZorgInstellingen, en dus voor de gehele zorg in Nederland.

MedicPlanner heeft als doel door middel van een veilig online digitaal platform een oplossing te bieden voor dit probleem in de interne dienstroosterplanning en de externe inhuur van ZZP’ers en freelancers.

Om dit externe deel van MedicPlanner optimaal te benutten,
is een efficiëntere planning en inzicht van het eigen interne dienstroosterplanning vanzelfsprekend een essentieel uitgangspunt. Wij zijn tot dit inzicht gekomen door de pilot die wij samen met het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) hebben gedaan.

Neem contact met ons op

De kernwaarden van MedicPlanner

Onze kernwaarden:
 • Veiligheid

  Het platform, werd gedurende de ontwikkeling - en wordt periodiek, bijgestaan door Deloitte Digital Health Compliance. Zij zullen tevens periodieke tests uitvoeren op de beveiliging van het Platform en de App.
 • Deskundigheid

  Ons team bestaat uit deskundigen op het gebied van gezondheidszorg, development en veiligheid.
 • Kwaliteit

  Het primaire doel van MedicPlanner is het leveren van een kwalitatief hoogstaand platform voor een branche waar de beste kwaliteit van zorg het primaire doel is.
 • Openheid

  MedicPlanner wenst transparant te zijn over haar werkwijze, partners en procedures omtrent de verwerking en de bescherming van Persoonsgegevens binnen het MedicPlanner Platform en de MedicPlanner App. (Persoons-)gegevens zijn nooit toegankelijk voor commerciële partijen.