Waarom MedicPlanner

Veilig planningstool

MedicPlanner genereert een efficiëntieslag door het huidige planningsproces te digitaliseren, ook faciliteert het meer flexibiliteit en regie over de tijdbesteding van ZorgProfessionals.

Door ZorgProfessionals voor ZorgProfessionals

Wij komen uit de GezondheidsZorg

Daarnaast heeft MedicPlanner vanaf het moment van ontwikkelen van het platform zeer nauw samengewerkt met collegae ZorgProfessionals uit het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht. Zij waren o.a. werkzaam op de intensive care (ICU) en spoedeisende hulp (SEH), en hebben meegedacht, geadviseerd, en het systeem uitvoerig getest in de praktijk, en daar, waar nodig input gegeven voor verbetering.


Naar artikel

Visie

MedicPlanner streeft naar een professionele en veilige omgeving, met hoge kwaliteit. Betrouwbaarheid is hierbij een belangrijke factor. MedicPlanner wenst een goed beveiligde omgeving te bieden die voldoet aan de hoogste standaarden. Hier kunnen ZorgProfessionals en ZorgInstellingen op rekenen. Ter waarborging voldoet MedicPlanner aan de eisen en regelgeving die hoort bij de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De huidige personeelskrapte in de zorg is een persisterend probleem: afdelingen worden gesloten, electieve operaties worden uitgesteld, wachtlijsten lopen op, ziekenhuizen gaan failliet. Het huidige inefficiënte, niet transparante, tijdrovende en niet succesvolle proces van het vullen van het dienstrooster op de afdelingen veroorzaakt jaarlijks significant extra kosten voor ZorgInstellingen, en dus voor de gehele zorg in Nederland.

Door het gebruik van MedicPlanner in de praktijk beogen wij: afname van de kosten van zorg, - en toename van de kwaliteit van zorg!


Neem contact met ons op

Kernwaarden

 • Veiligheid

Het platform, werd gedurende de ontwikkeling - en wordt periodiek, bijgestaan door Deloitte Digital Health Compliance. Zij zullen tevens periodieke tests uitvoeren op de beveiliging van het Platform en de App.

 • Deskundigheid

Ons team bestaat uit deskundigen op het gebied van gezondheidszorg, development en veiligheid.

 • Kwaliteit

Het primaire doel van MedicPlanner is het leveren van een kwalitatief hoogstaand platform voor een branche waar de beste kwaliteit van zorg het primaire doel is.

 • Openheid

MedicPlanner wenst transparant te zijn over haar werkwijze, partners en procedures omtrent de verwerking en de bescherming van Persoonsgegevens binnen het MedicPlanner Platform en de MedicPlanner App. (Persoons-)gegevens zijn nooit toegankelijk voor commerciële partijen.

MedicPlanner

In de media

 • Nursing
 • Skipr
 • Emerce
 • AD
 • ICT & HEALTH
 • Computable

Personeelskrapte in de zorg

Het probleem dat wij aanpakken

Het inefficiënte planningsproces, dat de personeelskrapte in de zorg probeert te ondervangen, is een belangrijke oorzaak van de toenemende kosten in de zorg. De financiële bedrijfsvoering van ZorgInstellingen staat onder druk; de gewenste zorg is onbetaalbaar geworden.


Hoe pakken wij dit aan?

Samen ontwikkeld met

Innovatieve partners

 • ASZ
 • E-sites
Over ons