Privacyverklaring

Weibsitebezoekers & ZorgProfessionals

Privacyverklaring

Websitebezoekers

Deze Privacyverklaring is gericht aan de gebruikers van de MedicPlanner website. Deze privacyverklaring informeert u over de persoonsgegevens die MedicPlanner verzamelt na gebruik van de contactpagina op de MedicPlanner website. 


Naar pagina

Privacyverklaring

ZorgProfessionals

MedicPlanner hecht veel waarde aan jouw privacy en vindt dat jij erop moet kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij hebben deze verklaring opgesteld om je te informeren over de wijze waarop wij veilig omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kan deze verklaring gedurende de onboarding/het aanmaken van jouw account bij MedicPlanner geheel inzien en accorderen.