Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

MedicPlanner

Privacyverklaring

17 november 2018

 1. Introductie

  Welkom en goed dat jij deze pagina bezoekt. Wij (MedicPlanner, wij, ons) hechten veel waarde aan jouw privacy en hebben dit beleid opgesteld omdat wij vinden dat jij erop moet kunnen vertrouwen dat wij jouw privacy waarborgen en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan om dit beleid aandachtig te bestuderen en als je vragen hebt contact met ons op te nemen.

  Op deze pagina leggen wij uit wat wij met jouw persoonsgegevens doen in de hoedanigheid van verwerker van onze klanten en gebruikers en hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen.

  MedicPlanner verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend zoals door onze opdrachtgever (jouw werkgever of opdrachtgever) of door jou wordt opgedragen of toegestaan. MedicPlanner neemt passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen.

  Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan onze partners en externe verwerkers, voor zover nodig om dienstverlening te bieden die door jouw en onze klanten zijn aangevraagd. Deze organisaties zijn contractueel verplicht om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken tot dat wat nodig is voor de uitvoering van de services. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verstrekken aan bepaalde derden of overheidsinstanties, zoals de belastingdienst, voor zover wij daartoe verplicht zijn krachtens wet- en regelgeving of overheidsvoorschriften, of indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten of om onze rechten en belangen te behartigen of geldend te maken.

  Indien jij vragen heeft over jouw privacyrechten, kun je contact opnemen met jouw werkgever of opdrachtgever.

 2. Beveiligingsmaatregelen

  Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd en zullen deze handhaven om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang.

  We evalueren regelmatig onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de effectiviteit hiervan voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens te testen en te evalueren. Voorbeelden van de beveiligingsmaatregelen die we hebben geïmplementeerd:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen toegestaan ​​voor zover nodig en alle MedicPlanner-medewerkers met toegang tot persoonsgegevens zijn voldoende opgeleid en zijn onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichtingen;

  • Persoonsgegevens worden op een veilige locatie opgeslagen en zijn alleen toegankelijk via een persoonlijke gebruikersnaam en een sterk uniek wachtwoord;

  • We gebruiken coderingstechnologieën voor het ontvangen, overbrengen en opslaan van persoonsgegeven; en

  • We maken regelmatig een back-up van de persoonsgegevens die we opslaan.

 3. Retentie en verwijdering

  Bij beëindiging van onze diensten aan onze klant, zullen wij onze verplichtingen jegens onze klant nakomen met betrekking tot het retourneren van persoonsgegevens en het veilig vernietigen van de persoonsgegevens, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de instructies van de klant.

 4. Internationale doorgifte van jouw persoonsgegevens

  Wij geven geen persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 5. Compliance

  We zullen onze klant (jouw werkgever/opdrachtgever) helpen om aan haar verplichtingen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te voldoen en zullen onmiddellijk auditaanvragen behandelen en vragen van klanten beantwoorden over de verwerking van persoonsgegevens van klanten door MedicPlanner.

 6. Vragen over jouw persoonsgegevens

  We zetten ons in voor transparantie. We willen dat mensen begrijpen hoe persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zodat ze met vertrouwen contact met ons kunnen opnemen.

  Als jij vragen hebt over (de inhoud van) deze webpagina, neem dan contact met ons op via:

  MedicPlanner B.V.
  Postbus 302
  2650 AH, Berkel en Rodenrijs
  +31 6 83 69 08 11
  privacy@medicplanner.com

  Neem als werknemers/opdrachtnemer van een klant van MedicPlanner contact op met jouw werkgever/opdrachtgever voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens.

 7. Wijzigingen

  We kunnen deze pagina van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg de datum bovenaan deze pagina om te zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in deze verklaring worden van kracht wanneer wij de herziene verklaring op deze webpagina plaatsen.