GezondheidsZorg

Branches, beroepen en sectoren in de zorg

MedicPlanner is te gebruiken door ZorgProfessionals, werkzaam op alle ZorgAfdelingen in een ZorgInstelling op verschillende locaties. Daarnaast wordt er door MedicPlanner een onderlinge samenwerking gefaciliteerd op regionaal niveau: ZorgKeten.