Home Zorginstelling

De juiste ZorgProfessional voor elke dienst

Het platform voor interne roostering en externe planning op de afdeling

MedicPlanner levert de juiste online omgeving aan de planner van een afdeling. Eindelijk kan men op één platform automatisch de interne planning van het dienstrooster vullen. En zelf, on-demand, beschikbare en gekwalificeerde externe ZorgProfessionals (zonder tussenkomst van een intercedent/uitzendbureau) contracteren voor de nog niet gevulde diensten.

Overzicht & Kwaliteit

ZorgInstelling

MedicPlanner zorgt voor de juiste match tussen een te vullen dienst en beschikbare ZorgProfessionals, op basis van locatie, profiel en voorkeur. Optimaliseer de planning van het dienstrooster bij jou op de afdeling, voeg ZorgProfessionals toe aan jouw eigen externe flexpool, en profiteer van onze service gericht op transparantie en administratie.
 • Zorg voor een compleet profiel van de afdeling.
 • Vul automatisch het lege dienstrooster met vaste werknemers, ZZP’ers en freelancers.
 • Blijf op de hoogte van het profiel, competenties en werkervaring van vaste, - en externe ZorgProfessionals.
 • Profiteer van de statistieken, het financiële, - en uren overzicht in het dashboard van je afdeling.
Medicplanner mobile app

Een digitale vernieuwing in de zorg

Hoe werkt het

Via het dashboard van MedicPlanner heeft de planner van de afdeling van een ZorgInstelling het juiste overzicht over de status van het dienstrooster. De ZorgProfessional kan via de app van MedicPlanner diensten accepteren en inplannen waar en wanneer dat uitkomt.
 1. 1
  ZorgInstellingen kunnen het interne dienstrooster van een afdeling automatisch vullen. Op basis van het profiel, competenties en beschikbaarheid van de vaste werknemers wordt het lege maandrooster vanzelf gevuld.
 2. 2
  Voor de diensten die men uiteindelijk niet gevuld krijgt kan de planner, via de MedicPlanner app, de vaste medewerkers benaderen om de resterende openstaande diensten alsnog te vullen.
 3. 3
  De diensten die niet met vaste medewerkers gevuld worden, kunnen door de planner via het digitale platform, zonder tussenkomst van een uitzendbureau, worden aangeboden aan de externe pool van MedicPlanner.

Met en zonder MedicPlanner

De voordelen op een rijtje

Met MedicPlanner Zonder MedicPlanner
Genereert automatisch dienstroosters op basis van vraag en aanbod. Ja Nee
Levert een intuïtief dashboard voor de afdelingsadministratie, documenten beheer van essentiële statistieken. Ja Nee
Geeft een gedetailleerd overzicht van het profiel van ZorgProfessionals (specialisme, competenties, werkervaring). Ja Nee
Werkt conform de NVZ CAO Ziekenhuizen (o.a. arbeidsduur en arbeids- en rusttijden, overwerk, onregelmatige dienst). Ja Nee
Garandeert volledige regie over het vullen van het dienstrooster en keuzevrijheid voor de externe ZorgProfessionals (ZZP’ers/freelancers). Ja Nee
Resulteert in lagere kosten aangaande de inzet van externe ZorgProfessionals (ZZP’ers/freelancers). Ja Nee
Activeert notificaties naar ZorgProfessionals aangaande essentiële informatie en communicatie. Ja Nee
Functioneert niet als intercedent, uitzendbureau of payrolling kantoor. Ja Nee
Voldoet aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en wordt periodiek getest. Ja Nee

Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Pilot

MedicPlanner en het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht hebben vanaf het moment van ontwikkelen van het platform zeer nauw samengewerkt. Zorgprofessionals werkzaam op de afdeling intensive care (ICU) en spoedeisende hulp (SEH) hebben meegedacht aan, - en geadviseerd over de optimale aanpak van het huidige probleem in de zorg: het vullen van het dienstrooster door interne (vaste werknemers) en externe (ZZP'ers, gedetacheerden en uitzendkrachten) zorgprofessionals. Zowel de planners/hoofd afdelingen en als de zorgprofessionals die de diensten kunnen invullen hebben het systeem uitvoerig getest en geoptimaliseerd. Momenteel loopt er een pilot om de Beta-versie van MedicPlanner verder in de praktijk te testen.

Daarom MedicPlanner

Wij willen hiermee beweging en verandering brengen in een situatie die momenteel niet optimaal is. We vereenvoudigen het proces, zoals bijvoorbeeld Uber dat ook heeft gedaan met bemiddeling in taxivervoer. Eerst is dat verstorend, later ontstaat nieuw evenwicht en meer efficiency. Voor zowel de vrager als de aanbieder kan de prijs dalen en de opbrengst stijgen.

Dr. M. Frank

Dr. M. Frank

Intensivist, Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ)